De Tuinen Sauna Olie - Essentiële Olie - 10ml

De Tuinen Sauna Olie - Essentiële Olie - 10ml
De Tuinen Sauna Olie - Essentiële Olie - 10ml

De Tuinen Sauna Olie - Essentiële Olie - 10ml

Waarom kiezen voor H&B?

Gratis verzending vanaf 20 euro
Kosteloos retourneren in een van onze winkels
Spaar voor extra korting met de Voordeelkaart

Bezorgopties

Beschrijving

  • Heerlijke geur van Australische koortsboom en dwergden.
  • Ideaal voor een sauna in je eigen badkamer.
  • Geschikt voor in bad, aromabrander en diffuser.
  • Kruidige en frisse geur in huis
  • Leuk cadeau voor sauna liefhebbers

Creëer een rustmoment voor jezelf met de prikkelende Sauna Olie van De Tuinen. Deze sauna oliemix bevat etherische olie van de Australische koortsboom, de dwergden en eucalyptus. Deze geuren passen perfect bij het gevoel en de geur van een sauna: kruidig en houtachtig.

De kwaliteiten van essentiële olie waren al bekend in de oude beschavingen van Egypte, China en India. In die tijd werd essentiële olie al gebruikt voor allerlei rituelen. Denk aan bijvoorbeeld baden, parfumeren, ceremonies en verlichting van ziektes of kwaaltjes.

Essentiële olie wordt gewonnen uit de bladeren, twijgen en schors van planten en bomen. Het zijn vluchtige oliën met een krachtige geur.

Etherische olie kun je uitstekend gebruiken voor je eigen sauna. Als je een eigen saunakachel hebt, giet je water met De Tuinen Sauna Olie over de hete stenen. Hoeveel sauna-olie je toevoegt aan het water, hangt af van je eigen voorkeur. Je kunt de olie ook toevoegen aan een warm bad of op de bodem van je douche. Tot slot kun je genieten van De Tuinen Sauna Olie met een aromabrander of diffuser.

Beoordelingen

4.83/5 stars

Ingrediënten

Bevat: Beta-Pinene, Linalool, 1.8-Epoxipara-Menthane, (R)-P-Mentha-1,8-Diene, Alpha-Pinene, Delta-3-Carene

Productinformatie

Gevaar:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.

Vonkvrij gereedschap gebruiken.

Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Na het werken met dit product de contactzones grondig wassen.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Voorkom lozing in het milieu.

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming /gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. GEEN braken opwekken

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

In geval van brand: Blussen met droog chemisch product, schuim of CO2.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Achter slot bewaren.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke voorschriften.

Opmerking:

Nooit innemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Aanbevolen gebruik:

Verdamping

Aromalampje: doe 1-6 druppels olie in het waterbakje boven het waxinelichtje. Zorg dat er altijd voldoende water in het bakje staat. De geur zal door de ruimte verspreid worden.

Luchtbevochtiger

Vul de luchtbevochtiger met schoon water. Voeg 3-5 druppels van je favoriete essentiële olie toe aan het water. Het water wordt omgezet in stoom door middel van hoge frequentie trillingen, waardoor een koude verneveling ontstaat.

Massage/ huidolie

Essentiële olie niet onverdund in de pure vorm gebruiken, omdat de concentratie te sterk is. Bij het gebruik van essentiële olie in pure vorm kan het de huid irriteren. Vanwege deze reden is het advies om een essentiële olie te combineren met een basisolie, meng 2-6 druppels olie met 10 ml basisolie zoals jojoba- of amandelolie. Probeer de olie eerst op een plekje op de huid (bij voorkeur in de elleboogplooi) uit.

Massage-olie

Los 10 tot 15 druppels op in neutrale huid- of massage-olie.

Badolie

Los 4 tot 6 druppels essentiële olie op in 10ml neutrale olie en voeg dit toe aan het volle bad. Heerlijk om je lichaam en geest te ontspannen.

Douche

Smeer de huid eerst in met een basisolie zoals amandel- of tarwekiemolie. Doe een paar druppels essentiële olie op een droge washand of spons.

Voetenbad

Meng voor een voetenbad 2 druppels essentiële olie met 2 eetlepels zeezout of 5ml neutrale badolie. Doe dit mengsel in een bak met water.

Interessant voor jouBestsellers in deze categorieAnderen kochten ook